Giới thiệu các chức năng trong bố cục blogger

Hôm nay mình viết bài giới thiệu các chức năng trong bố cục blogger cho bạn nào mới biết đến blogger hay gọi là blogspot.


- Bài đăng: Ở đây là phần cho bạn đăng bài viết và xuất bản bài viết lên blog của bạn

- Thống kê: Liệt kê các thống kê như lượt truy cập theo ngày, thuần, tháng, lượng traffic từ các quốc gia, bài viết nào có lượt truy cập nhiều...

- Nhận xét: Hiển thị các bài nhận xét từ độc giả, bạn có thể xem, xóa, khóa...

- Trang: Phần viết các trang tính của blog như: Trang giới thiệu, trang liên hệ, trang chính sách

- Bố cục: Nơi bạn quản lý các tiện ích của blog, sắp xếp, thêm, xóa, sửa chúng.

- Chủ đề: Phần thay đổi giao diện của blog.

- Cài đặt: Một số chức năng cài đặt cho blog.

Chúc bạn thành công từ blog!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét