Hướng dẫn tăng lượt truy cập vô blogger

Sau đây mình xin hướng dẫn cách tăng lượt traffic truy cập vô blogger.


Đầu tiên các bạn đăng ký tài khoản tại đây: https://www.websyndic.com/wv3/?p=home

Đăng ký xong bạn vô mục My site


Và nhấn thêm trang web của bạn vô: Lưu ý trang web không phải là link rút gọn, sau khi thêm các bạn chờ 1 ngày là nó duyệt. Sau khi duyệt xong bạn vô mục Earn Credits
Nhấn Start Viewer để kiếm điểm. Sau khi có điểm bạn có thể kiếm view traffic cho web của bạn.

Có nhiều tùy chọn bên trong bạn cần tìm hiểu thêm: Như thời gian onsite, quốc gia, unique ip...

Ưu điểm: Trao đổi view bằng trình duyệt của bạn như chrome, firefox, opera....

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét