Hướng dẫn viết bài cho blogspot

Hướng dẫn viết bài cho blogspot. Các bạn đăng nhập vô trang blogger.com bằng tài khoản gmail của google


Các bạn vô mục bài đăng nhấn nút đăng bài, chỗ đó là mục để bạn đăng bài viết.

Bao gồm:

- Tiêu đề bài viết
- Thân bài viết

Chú ý một số tùy chọn bên tay phải như:

- Nhãn, label
- Link url
- Mô tả
- Ngày tháng

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét